Huy Digital

Tập Đoàn Nước Ngoài Tuyển Dụng Nhân Tài Như Thế Nào?

Bạn nào từng đọc bài này thì cũng biết mình đang làm tại Generali – Một Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới. Vừa qua Tập đoàn có tổ chức một chương trình tuyển dụng nhân tài về mảng Strategy. Vốn bản...

Ý Tưởng Và Hành Động

Vào khoảng năm 2003, giáo viên cả nước chủ yếu sử dụng sổ giấy để ghi điểm cho học sinh, và cuối năm tổng kết điểm Trung Bình Môn bằng cách tính tay. Đại loại thế này: TBM = (Kiểm tra miệng + Kiểm tra 15...

Logo Không Quan Trọng Như Bạn Nghĩ – Đừng Phí Thời Gian Thiết Kế

Bạn đã từng xây dựng cho mình một thương hiệu hoặc một website? Nếu vậy thì mình cá là bạn lãng phí rất nhiều thời gian vào: Thiết kế logo. Các bước để bắt đầu một doanh nghiệp online thông thường sẽ thế này:...

Oooops!

You don't have any modules yet. Hurry up and create your first module.